Az ITone KFt. Általános Szerződési Feltételei pdf formátumban az alábbi linkről tölthető le:

Á.SZ.F

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei

Szolgáltató:

Megnevezés: ITone Informatika Kft

Székhely: 1037. Budapest, Bokor utca 9-11

Adószám: 22691174-2-41

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-41452167

Cég e-mail cím: info@itone.hu

Cégjegyzék szám: 01-09-939181/4

A továbbiakban:

Szolgáltató

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 2016.08.17-től határozatlan ideig

hatályosak.

 1. Hibabejelentés, ügyfélszolgálat elérhetőség

Ügyfélkapu: a Szolgáltató által üzemeltetett nyílvántartási rendszer az igénybe vett szolgáltatásokról, mely elérhető a http://ugyfelkapu.itone.hu címen.

 

Hibát az alábbi módokon jelenthetnek be a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybevevő ügyfelek:

 1. Az Ügyfélkapun keresztül a nap 24 órájában
 2. E-mailen keresztül az info@itone.hu címen
 3. Telefonon keresztül munkanapokon 09:00 – 18:00 között az alábbi telefonszámon: +36 30 430 3113
 4. Levelezési cím: 1037. Budapest, Bokor utca 9-11

 

A Szolgáltató személyesen elérhető ügyfélszolgálatot nem nyújt.

 

 1. Általános rendelkezések
  1. A szerződés, szolgáltatás tárgya

A szerződés tárgya a Szolgáltató által nyújtott hoszting, weboldal készítés, online marketing,IT tanácsadási vagy egyéb, az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben részletezett szolgáltatás.

Az Ügyfélkapun történő megrendelés véglegesítése, e-mailben, telefonon történő szolgáltatás megrendelése vagy szóbeli megállapodás szerződéskötésnek minősül a Szolgáltató és a Megrendelő között.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatás díjának kifizetése után nyújtja, melynek részleteiről  e-mailben vagy szóban tájékoztatja a Megrendelőt.

Az előfzetési díjakat a Szolgáltató előre kéri be.

A szolgáltatás tárgya a http://itone.hu és a http://instantws.hu oldalon található sztenderd hoszting szolgáltatások (tárhely csomagok, domain regisztráció, weboldal készítés, online marketing menedzsment, IT tanácsadás), árucikkek és egyedi ajánlat vagy az Egyedi Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott egyedi szolgáltatások.

 

Az Ügyfélkapun, telefonon vagy e-mailben történő megrendelés esetén a 17/1999.(II.5.) kormányrendelet alapján a távollévők közötti szerződés jön létre, melyre az ebben a dokumentumban részletezett feltételek és kötelezettségek vonatkoznak.

 

Jelen ÁSZF célja a Szolgáltató által nyújtott Informatikai szolgáltatások általános szerződési feltételeinek összefoglalása. Az ÁSZF-től eltérő feltételeket a Felek az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben rögzíthetik.

Az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben foglalt és az ÁSZF-től eltérő rendelkezések esetén az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak.

  1. A szerződésben használt fogalmak

 

 • ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
 • Egyedi Szolgáltatási Szerződés: havidíjas vagy egyedi szolgáltatás nyújtása esetén kötött szerződés, melynek az Á.SZ.F elválaszthatatlan része.
 • Ptk.: Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve
 • HIF: Hírközlési Főfelügyelet
 • Előfizető, Megrendelő: a webtárhely, webcsomag, domain vagy egyedi szolgáltatás igénybevevője – távközlési terminológiában előfizető -, természetes személy, vagy jogi személy, valamint jogi személyiségű illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok
 • számlafizető: az Előfizető vagy Megrendelő, vagy a díjfizetésre kötelezett, ha nem azonos az előfizetővel vagy a Megrendelővel;
 • web: honlapokból álló, az Internetre támaszkodó világháló;
 • átlagos erőforrású szolgáltatás: a Szolgáltató csak hosszabb időátlagban tudja garantálni az egységnyi idő alatt igénybe vett erőforrások mennyiségét, illetve, hogy egy küszöbérték meghaladásakor lépéseket tesz az erőforrások záros határidőn belüli növeléséért;
 • garantált erőforrású szolgáltatás: a Szolgáltató garantálja, hogy az adott szolgáltatáshoz dedikáltan biztosítja az erőforrásokat
 • Ügyfélkapu: a Szolgáltató ügyfél-és szolgáltatáskezelő rendszere, mely az http://ugyfelkapu.itone.hu címen érhető el

 

  1. A szerződés (ÁSZF) további elválaszthatatlan részét képezi és az ÁSZF elfogadásával együtt ezeket is megérti és elfgadja:
 • 1. számú melléklet
 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  1. A Szolgáltató köteles a megrendelt és kifizetett szolgáltatásokat 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képez az egyedi szolgáltatások,  weboldal készítés szolgáltatás és a 3. fél által nyújtott szolgáltatások.
  2. A Szogáltató díjmentes technikai támogatást nyújt a szolgáltatás használatával kapcsolatban, kivétel a 3. féltől származó szolgáltatások. A Szolgáltató nem biztosít fejlesztési, programozási és weblap készítő szolgáltatást, ez a Megrendelő feladata vagy Egyedi Szolgáltatási Szerződésben a felek megállapodnak róla vagy egyedi ajánlat alapján a Megrendelő megrendeli a szolgáltatást.
  3. A Szolgáltató jogosult a http://itone.hu, http://ugyfelkapu.itone.hu és a http://instantws.hu oldalon található szolgáltatások díját a Megrendelő felé kiszámlázni. A díjfizetési kötelzettség a tárgyidőszak kezdete.
  4. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben – ha van ilyen –  található szolgáltatások díját az Megrendelő felé kiszámlázni. A díjfizetési kötelzettség a tárgyidőszak kezdete
  5. A Szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati rendszerének távközlési elérhetőségét, valamint működési rendjét a Szolgáltató weboldalán és a mindenkori ÁSZF-ben teszi közzé. Az adatok a weben mindenkor elérhetők a http://www.itone.hu cím alatt.
  6. A Szolgáltató elsődleges hibabejelenétsi felülete az Ügyfélkapu illetve az info@itone.hu e-mail cím.
  7. A Szolgáltató üzleti céllal, az árlistában részletezett, változtatható díjfizetési feltételek mellett, a Megrendelő részére jelen szerződés feltételei szerint széleskörű, az alább részletezett webtárhely, domain és egyedi szolgáltatást nyújt. Az árlista megtalálható a weben a http://www.itone.hu cím alatt illetve az Ügyfélkapun. Az árlistában nem szereplő szolgáltatásokat az Egyedi Szolgáltatási Szerződés vagy a Szolgáltató egyedi ajánlata tartalmazza.
  8. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató a weben, a http://www.itone.hu cím alatt teszi közzé.
  9. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti elsődleges kommunikációs csatorna az Ügyfélkapu, mely az ugyfelkapu.itone.hu címen érhető el illetve az info@itone.hu e-mail cím
  10. A Megrendelő köteles a személyi, számlázási és kapcsolattartási adatokat naprakészen tartani az Ügyfélkapu rendszerben és azok változásról értesítést küldeni az info@itone.hu címre a változást követő 3 napon belül. Ezen adatok: számlázási cím, számlázási név, magánszemély esetén személyi igazolvány száma vállalkozás, egyesület esetén adószám, kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma és e-mail címe
 2. A szolgáltatás és igénybevételének módja
  1. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az ügyfél weboldalának feltörése vagy egyéb támadása esetén. Az Ügyfélnek kötelessége minden tőle elvárható biztonsági intézkedést megtenni, mint például CMS rendszerek vagy webáruházak rendszerek frissítése.
  2. A Szolgáltató saját vagy általa bérelt és működtetett szerver kiszolgálókon vagy webtárhelyen található tartományából a Megrendelő részére információs tárhelyet biztosíthat a megrendelt szolgáltatás nyújtásához, mely az Internetről szabadon elérhető (webtárhely szolgáltatás).
  3. A szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére a Megrendelő a következő módon jogosult: az Ügyfélkapun történő rendelés vagy e-mailben történő szolgáltatás rendelés véglegesítése, és/vagy Domain igénylő szerződés aláírása, és a szolgáltatóhoz történő visszajuttatása majd a fennálló díj fizetése után (tárhely, domain és hoszting szolgáltatás esetén), vagy az Egyedi Szolgáltatási Szerződés aláírásával,  jelen ÁSZF megértése és elfogadása mellett.
  4. Az erőforrás visszaélés elkerülése végett a Megrendelő a nem garanált erőforrású csomagok esetén az alábbi megkötéseket kötelesek betartani:

Az erőforrások (gép, cpu, ram, hdd, net sávszélesség) maximális kihasználásának számítása: minden ügyfél csak az összes ügyfél átlagának maximum a duplájáig terhelheti a rendszert maximum egy percig, óránként egyszer. Abban az esetben, ha a terhelés túllépi ezt a határt figyelmeztetésben részesül. Ha továbbra is a határérték felett működteti oldalait azonnali szerződésbontásra van lehetősége szolgáltatónak! Kifizetett díj nem jár vissza a Megrendelő részére.

  1. Minden adatért mely a Megrendelő tárhelyén szerepel, a Megrendelő és a szolgáltatást igénybevevő vállalja a felelősséget és a jogi következményeket. A Megrendelő köteles figyelemmel tartani az általa igénybe vett szolgáltatást és megakadályozni az esetleges jogsértést. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Megrendelő adatai miatt. Minden következmény a Megrendelőt terheli. A Szolgáltató kérdéses esetekben kiadhatja a felhaszáló adatait (kapcsolattartó, IP cím, megrendelő, számlafizető, stb.) a hatóság vagy egyéb hivatal részére.
  2. A Szolgáltató legjobb szándéka szerint megteszi a tőle elvárhatót a felhasználó adatainak védelmében, de a Szolgáltató nem vállal semmiféle garanciát a szerveren elhelyezett adatokért. A Szolgáltató semmilyen jóváírást, kártérítést vagy egyéb visszatérítést nem köteles nyújtani a Megrendelő részére az adatok elvesztéséből, sérüléséből vagy ellopásából, módosításából eredő kár miatt. Az Megrendelőnek javasolt bizonyos időközönkét mentést készítenie adatairól és legjobb szándéka szerint eljárni.
  3. Tartalom: A Megrendelő egyetért azzal, hogy a weboldalak és a feltöltött állományok melyeket a szerverekre tölt nem sérthet semmilyen állami, nemzeti vagy külföldi törvényt és rendeletet, nem sértheti a szellemi tulajdonnal kapcsolatos bármiféle jogot vagy kötelezettséget. Nem tartalmazhat az ITone Informatika Kft.-t vagy bármely harmadik személyt rágalmazó, becsületsértő vagy kereskedelmi becsületsértő, fenyegető, vagy zaklató, nemi, faji, életkori, fogyatékossági megkülönböztetést . Továbbá nem tartalmazhat vírusokat vagy más számítógépes programozási hibát, amely kárt okozhat az ITone Informatika Kft.-nek illetve partnereinek, más ügyfeleinek és a weboldalt futtató szervernek vagy bármely harmadik félnek. A Megrendelő nem futtathat IRC klienst és botokat, robotokat. A Megrendelő nem használhatja az ITone Informatika Kft szervereit fájl tárolás jellegű használatra, nem használhatja olyan fájlok tárolására, melyek függetlenek a Megrendelő honlapjától, a tárterületen lévő fájloknak aktív része kell hogy legyen a weboldalnak. Elfogadhatatlan használatnak minősül:
    • tömeges kéretlen
    • elektronikus levél, kéretlen e-mailek, spamek küldése,
    • gyermekpornográfia, hardcore pornográf vagy ezzel kapcsolatos oldalak üzemeltetése
    • jogvédett MP3, szerzői jog által védett zene, video megosztása,
    • bármely jogvédett, vagy illegális tartalom megosztása,
    • szerzői jog megsértése,
    • védjegybitorlás,
    • nem tartalmazhat warez szoftvereket,
    • szoftver töréseket vagy leírásokat hozzá,
    • szoftverek sorozatszámát,
    • proxy (k) és kép / fájlcserélő weboldalt.
  4. Az ITone Informatika Kft. fenntartja a jogot a végső döntés meghozatalában, melynek értelmében egyoldalúan felmondhatja a szolgáltatást, a szolgáltatás díja nem visszatéritendő. Az ITone Informatika Kft. nem ellenőrzi rendszeresen Megrendelőit, de fenntartja a jogot, hogy bármely időpontban ellenőrizze azt, illetve amennyiben fennáll az ÁSZF megsértésének gyanúja, folyamatosan figyelheti a tárhely tartalmát és használatát. Ha továbbra is a meg nem engedett módon működteti oldalait azonnali szerződésbontásra van lehetősége szolgáltatónak! Kifizetett díj nem jár vissza.
 1. Szolgáltatásra vonatkozó kitételek
  1. A Szolgáltató honlapján megtalálható árlistától eltérő igény esetén felhasználó levélben (elektronikus: info@itone.hu), illetve telefonon vagy Ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezés után a szolgáltatótól ajánlatot kér a szolgáltatás nyújtásának feltételeire vonatkozóan. Az ajánlat kézhezvételétől számított 14 napig áll fenn a Szolgáltató ajánlati kötöttsége. A Szolgáltató honlapján található árak az aktuális tárgyévre vagy a közölt időtartamra vonatkoznak.
  2. Az Ügyfélkapun (ugyfelkapu.itone.hu) keresztül történt megrendelés szerződéskötésnek minősül a Szolgáltató és a Megrendelő között és ezen ÁSZF teljeskörű elfogadását jelenti. A Szolgáltató elektronikus levél formájában igazolja vissza a rendelést és elektronikus számlát küld a megrendelő részére.
  3. A Szolgáltató elektronikus számlát állíthat ki a szolgáltatásról, melyet a megrendelő köteles befogadni, amennyiben nem tartalmaz formai vagy tartalmi hibát. Tartalmi hibának minősül nem helyes szolgáltatás vagy összeg szerepeltetése is. Az elektronikus számlát a Szolgáltató az által nyílvántartott számlafizető kapcsolattartó e-mail címére küldi.A számlát elektronikus úton, a hatályos jogszabályoknak megfelelően bocsátjuk ki. Az elektronikus számla olvasásához és ellenőrzéséhez az ingyenes Acrobat Reader vagy egyéb .pdf olvasó programra van szükség, amely elérhető mind Windows, Linux és Apple gépekre is. Papír alapú számla igénylésére nincs mód.
  4. A megrendelő elfogadja, megérti és betartja az Általánosi Feltételeket és mellékleteit, melyeket a Szolgáltató az alábbi oldalakon tesz elérhetővé: http://itone.hu
  5. A megrendelő köteles minden adatot pontosan és a valóságnak megfelelően megadni az Ügyfélkapu (ugyfelkapu.itone.hu) rendelés vagy regisztráció során és ezt naprakészen tartani, változás esetén 3 napon belül módosítani a rendszerben vagy erről értesíteni a szolgáltatót az info@itone.hu címen
  6. A Szolgáltató az ügyfelek adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek reklám célokra nem adja ki
  7. Mentesül a Szolgáltató a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő okokból nem tud eleget tenni:
    • A Megrendelő nem elérhető a megadott kapcsolattartási utakon, megkeresésre nem reagál
    • Az Megrendelő nem a Szolgáltató szerverén felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy csak korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz.
    • a hozzáférés a Megrendelő oldaláról nem a Szolgáltató oldalán felmerült működési rendellenesség miatt nem, vagy korlátozottan lehetséges,
    • külső elháríthatatlan ok miatt,
    • a telefon-, bérelt vonali internet- vagy internet szolgáltató szolgáltatásának hiánya vagy nem megfelelő volta miatt.

 

  1. Jelen szerződés a szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötéstől határozatlan időtartamra jön létre, amennyiben a felek eltérő kikötésben nem állapodnak meg. A szerződés azon a napon lép életbe, amikor a szerződés a szolgáltatóhoz visszaérkezik vagy az Ügyfélkapun keresztül visszaigazolásra kerül az aktuális díj befizetésének rendezése mellett.
  2. A Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül vállalkozik a szolgáltatás nyújtására az ÁSZF és az írásban vagy internetes megrendelés esetén interneten megkötött szerződés keretei között vagy határozott időtartamra jön létre.
  3. Az Megrendelő adatok tárolása a Szolgáltató székhelyén vagy számítógépes rendszereiben , a személyiségi jogok védelmének megfelelő biztosítása mellett történik, abba betekintést kizárólag jogosultságának igazolása mellett a Megrendelő, illetőleg az erre jogosult hatóságok kaphatnak. A Megrendelő jogosult a róla tárolt adatokba betekintést nyerni előzetes bejelentkezés alapján.
  4. Domain és Webtárhely szolgáltatás igénylése esetén az igénylőtől a név, lakcím, székhelye, adószáma regisztrálásával nyilvántartást kell vezetni. A domain vagy tárhely megrendelőlap aláírásával vagy internetes (Ügyfélkapun vagy e-mailen keresztüli) megrendelés során az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő hozzájárul adatai tárolásához. A Szolgáltató az adatok nyilvántartása során a tőle elvárható gondossággal jár el az adatok védelme tekintetében, és garantálja, hogy azokat a szolgáltatás biztosításához szükséges. Domain regisztrátoron és a szolgáltatást nyújtó cégen kívül más részére nem adja át reklámozási célból.
  5. A Szolgáltató jogutóddal történő megszünése vagy módosulása esetén jogosult a megrendelői adatok átadására az új Szolgáltató részére
  6. A szerződés módosítása kizárólag az annak megkötésére érvényes szabályok szerint, a két fél egybehangzó akaratnyilvánítása mellett történhet, írásban vagy ráutaló magatartással. Az új vagy módosított ÁSZF közlése esetén a Megrendelő 30 napon belül minden következmény nélkül felmondhatja a szolgáltatást. Az ÁSZF változásait mindkét fél részéről tudomásul vettnek kell tekinteni, amennyiben további 30 napon belül ezzel kapcsolatban ellentétes észrevétel nem érkezik a másik fél részéről.
  7. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele helyétől eltérő számlázási címet kíván megjelölni, azt a szerződésben vagy a megrendelés során kell megtennie; a későbbi változtatás esetén a számlakibocsátás előtt 15 nappal köteles azt írásban, bizonyítható módon bejelenteni e-mailen keresztül.
  8. Mindkét fél köteles a másik felet legalább 3 nappal előbb értesíteni a szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben való változásról. A szolgáltatás változásait mindkét fél részéről tudomásul vettnek kell tekinteni, amennyiben további 8 napon belül ezzel kapcsolatban ellentétes észrevétel nem érkezik a másik fél részéről.
  9. A szolgáltatási szerződés megszüntetésének esetei:
   1. a felek közösen ebben állapodnak meg;
   2. felmondás az Megrendelő részéről:
    • A Megrendelő által a szolgáltatóhoz intézett egyoldalú írásbeli (e-mail formájában) nyilatkozattal, amely annak megérkezését követő 15 nappal lép érvénybe;
   3. felmondás a Szolgáltató részéről:
    • amennyiben megésrti az ÁSZF-ben vagy az Erőforrás-használati feltételekben foglaltakat
    • amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás díját az erre vonatkozó megfelelő határidő kitűzésével felszólítás ellenére sem fizeti meg, az eredménytelen fizetési felszólítást követő nyolc nap elteltével a Szolgáltató a Megrendelő szerződést tizenöt napos felmondási idővel  felmondhatja;
    • a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni, amennyiben a Megrendelő oldalán bizonyítható módon olyan súlyos szerződésszegés állapítható meg, amely a Szolgáltató érdekeit súlyosan sérti. Ilyen például ha a Megrendelő az erre vonatkozó előzetes szerződési kikötés nélkül az őt megillető jogokat vagy azok egy részét harmadik személyre átruházza.
    • a Szolgáltató a hatályos jogszabályoktól eltérő tartalmú adatok, információk feltöltését, vagy jogellenes szolgáltatások elérhetőségére utalást tapasztal  az Megrendelő  tárhelyén, és ezen okból az elérhetőséget felfüggeszti. Ebben az esetben a Szolgáltató elektronikus úton értesíti  a Megrendelő a jogellenes tevékenységről, és a felfüggesztés tényéről. Amennyiben a felszólítás ellenére  a Megrendelő a jogellenes tartalmat nem szünteti meg, a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni.
  10. A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
   1. a határozott idejű szerződés megszűnése:
    • magánszemély felhasználó halálával,
    • illetve nem magánszemély felhasználó megszűnésével,
    • valamint a Szolgáltató megszűnésével,
    • továbbá amennyiben külső elháríthatatlan ok következtében a Szolgáltató szolgáltatási egysége, vagy a szolgáltatáshoz szükséges berendezései megsemmisülnek, vagy helyrehozhatatlanul megrongálódnak;
    • ha a szolgáltatótól a hatóság a szolgáltatási engedélyt visszavonja, illetve úgy módosítja, hogy ennek alapján a szolgáltatási szerződés teljesítését a Szolgáltató számára nem teszi lehetővé.
    • A határozott idejű szerződés a határozott idő elteltével.
   2. a határozatlan idejű szerződés megszűnése:
    • magánszemély felhasználó halálával,
    • illetve nem magánszemély felhasználó megszűnésével,
    • valamint a Szolgáltató megszűnésével,
    • továbbá amennyiben külső elháríthatatlan ok következtében a Szolgáltató szolgáltatási egysége, vagy a szolgáltatáshoz szükséges berendezései megsemmisülnek, vagy helyrehozhatatlanul megrongálódnak;
    • ha a szolgáltatótól a hatóság a szolgáltatási engedélyt visszavonja, illetve úgy módosítja, hogy ennek alapján a szolgáltatási szerződés teljesítését a Szolgáltató számára nem teszi lehetővé.
  11. A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően az Megrendelővel illetve a számlafizetővel csak abban az esetben köt újra szerződést, ha a Megrendelőnek illetve a számlafizetőnek vele szemben a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, továbbá ha a korábbi szerződés nem a Megrendelő illetve számlafizető hibájából eredő felmondással szűnt meg.
  12. Amennyiben a Megrendelő illetve számlafizető további díjtartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, a Szolgáltató jogosult az új szolgáltatási szerződés megkötését előzetesen teljesítendő külön feltételekhez kötni (például megfelelő összeg letétbe helyezése, óvadék adása, bankgarancia, továbbá, hogy igazolja, hogy nincs köztartozása (például adó, társadalombiztosítás, vám, közszolgáltatók felé való tartozás).
  13. Az előzetesen befizetett díj, továbbá az esetlegesen befizetett kaució vagy előleg a szerződés megszűnése esetén időarányosan visszajár, kivéve, ha a kauciót a Szolgáltató a késedelmes díjfizetésből eredő hatósági behajtás céljára kénytelen igénybe venni (például díjtartozás esetén).
  14. Ingyenes tárhely szolgáltatás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások körének bármikori megváltoztatásához (tárhely mérete, adatbázisok száma, adatátviteli korlát).
  15. A Szolgáltatónak joga van az ingyenes tárhelyszolgáltatást bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntetni, kártérítési kötelezettsége nincs a Szolgáltatónak.
 1. Szerződő felek jogai és kötelezettségei
  1. A szerződő felek kötelesek a Ptk. szerint jogaikat jóhiszeműen gyakorolni.
  2. A szerződő felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk során egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.
  3. A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelyek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.
  4. A Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását, ezen belül fizetőképességét hátrányosan érintő (a Megrendelő ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul, vagy fizetési kötelezettségeinek teljesítését tartósan beszüntette) változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.
  5. A Megrendelő – a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása nem, vagy nem kielégítően került teljesítésre. Ebben a körben a Megrendelő az esetleges károk megelőzése érdekében a jogosultság megállapítására szolgáló jelszót köteles titokban tartani, ezen titoktartás megszegéséből eredő károkat maga köteles viselni. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy a felhasználót terhelő költségekért.
 2. A Megrendelő jogai
  1. A Megrendelő jogosult megtiltani, hogy a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait (beleértve a jelszót is) a Szolgáltató bárkinek ingyen vagy díjazás fejében rendelkezésre bocsássa. A Megrendelő jogosult megkövetelni a Szolgáltatótól hogy a tudomására jutott adatait szigorúan bizalmasan, a személyiségi jogok sérelme nélkül kezelje.
  2. A Megrendelő jogosult a szolgáltatónál lévő adataiba, irataiba, a róla készült nyilvántartásba, a részére készült számlák másolatába, valamint a szolgáltatási díj mértékének megállapítására vonatkozó, a Szolgáltató által használt módszer leírásába előzetesen, írásban benyújtott igény alapján betekinteni.
 3. A Szolgáltató jogai
  1. A Szolgáltató jogosult az felhasználónak a szerződésben közölt adatait nyilvántartani.
  2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő részére biztosított, a díj fizetés alapjául szolgáló hoszting vagy egyéb IT szolgáltatás tényleges igénybevételének megfigyelésére, mérésére és regisztrálására, zárt számítógépes rendszerben.
  3. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerinti jogellenes tartalomszolgáltatás miatt a Megrendelő általi szerződésszegéskor a szolgáltatást azonnal szüneteltetheti az e-mailben megküldött figyelmeztetéssel egyidejűleg mindaddig, amíg a Megrendelő a szerződésszegő magatartást meg nem szünteti.
  4. A Szolgáltató a Megrendelő előzetes, vagy vis major esetén egyidejű értesítése mellett jogosult a szolgáltatást legfeljebb 14 napra szüneteltetni. Ez esetben a Megrendelő részére a Szolgáltató a szolgáltatás szünetelésének időtartamára fizetendő díj elengedésére, vagy az esetlegesen befizetett díj visszafizetésére köteles. Értelemszerűen nem jogosult a Megrendelő visszakövetelni az általa ténylegesen igénybevett szolgáltatásra fizetett díjat.
  5. Szünetel a szolgáltatás, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás díját határidőben nem fizeti meg, a díj megfizetéséig illetve a szerződés felmondás útján való megszűnéséig.
  6. A szolgáltatónak joga van bármikor, ha úgy ítéli meg, hogy szükséges a Megrendelő webtárhelyét másik szerverre áthelyezni. (ez nem számít hibának, nem kérhető kártérítés a szolgáltatótól).
 4. A Megrendelő kötelezettségei
  1. A Megrendelő köteles minden biztonsági intézkedést megtenni tárhelye és adatai védelme érdekében
  2. A Megrendelő köteles működő e-mail címet megadni a megrendelés vagy regisztrálás során és további működéséről gondoskodni. Változása esetén 3 napon belül értesíteni a Szolgáltatót. Nem elérhető e-mail cím esetén a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a szolgáltatás vagy domain működése ügyében.
  3. A Szolgáltató a szerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult a Megrendelő hitelképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni és a Megrendelőtől az ehhez szükséges információkat illetőleg az ezt igazoló okmányokat kérni. A vizsgálat eredményének függvényében a Szolgáltató megtagadhatja a szerződéskötést.
  4. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat a Ptk. szerinti évi 20%, gazdálkodó szervezetek esetében a mindenkori banki alap kamat kétszerese plusz 5%. Abban az esetben, ha a számla befizetés a lejárat után több mint 20 nappal történik, visszakapcsolási díjat kell fizetni, melynek összege: 10.000FT+áfa azaz tízezer forint plusz áfa.
 5. A Szolgáltató kötelezettségei
  1. A Szolgáltató szolgáltatás során tudomására jutott adatokat tényeket és információkat köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik fél tudomására nem hozhatja. Kivételt képez ez alól a törvénybe felhatalmazott szervek részére történő kötelező információközlés.
  2. Az ügyfélszolgálat telefonon, vagy elektronikus levélben díjmentesen igénybevehető a szerződésben megtalálható elérhetőségeken.
  3. A bejelentett hibákról készített feljegyzéseket a Szolgáltató egy éven belül köteles megőrizni.
  4. A Szolgáltató köteles az ő szolgáltatási körében felmerült hiba esetek 95%-át az észleléstől számított 72 órán belül kijavítani. Amennyiben ez a szolgáltatón kívül eső okból nem lehetséges, életbe lép a díjvisszatérítés. A szolgáltatót alapdíj, illetve előfizetési díjra vetített százalékban kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató oldalán felmerülő hiba következtében 7 napon túl nem tudja a weboldalt elérni. Amennyiben a Szolgáltató a saját hibájából nem képes elhárítani a felmerült működési zavart a vállalt határidőn belül, a felhasználó jogosult a szerződés azonnali felmondására, azonban már beifzetett díjak visszafizetésére nincs mód.
  5. A Megrendelő a szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltatás megállapított díját előre köteles fizetni.
  6. Szolgáltató a szerződésben meghatározott tárgyidőszakot követően amennyiben annak felmondását a Megrendelő nem kérte és a szolgáltatás nem határozott időtartamra szól, a következő azonos időszakra kiállítja a számlát.
  7. A Szolgáltató mindaddig nem köteles számlázni, ameddig az ÁFÁ-val csökkentett fizetendő díj nem éri el az 1000 forintot, azaz ezer forintot.
  8. A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben, bizonyíthatóan neki felróható módon (szándékosan, vagy gondatlanul) a Megrendelő okozott káráért a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok szerinti kártérítési kötelezettséggel tartozik. (havidíj esetén maximum az adott időszakra megfizetett díj méértékéig, egyszeri díj esetén pedig az egyszeri díj mértékéig)
 6. A szerződő felek felelőssége
  1. Viszonteladás csak egyedi szerződés alapján történhet.
  2. A Megrendelő amennyiben a nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjat nem saját maga fizeti, egyetemlegesen felel a számlafizetővel a szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.
  3. Jelen szerződés és vonatkozó jogszabályok ellenére jogosulatlanul átengedett hozzáférés esetén a Szolgáltató tizenöt napos határidővel írásban felszólítja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére; a felszólítást követő tizenöt nap elteltével a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja
  4. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató köteles a kijavításra, amennyiben a hibás teljesítés abból áll, hogy a Megrendelő 72 óránál tovább nem tudta igénybe venni a szolgáltatásokat, akkor választhat a díjcsökkentés, vagy a szolgáltatásban többletidő igénybevétele között. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató az előbbiekben hivatkozott, vonatkozó jogszabály szerinti kötbért tartozik fizetni. (maximum a befízetett díj kétszeresét!)
  5. A rendelkezésre állás számítása és kötbér meghatározása:
   1. Tárhely szolgáltatás esetén a rendelkezésre állás 99.9%. A 99.9% alatti részre kötbér kérhető melynek mérték a befizetett arányosított éves díjj kiesésre eső összege.
   2. A kötbér meghatározása naptári évhez kötött. Figyelembe vett időszak január 01- től december 31-ig. A kötbér jóváírása vagy kifizetése minden naptári évet követő év január 31.
  6. Nem felelnek a szerződő felek, azért a kárért, amely külső elháríthatatlan okból (vis major) ered.
  7. Tárhely szolgáltatás esetén, Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a Megrendelő tárhelyén elhelyezet adatok biztonsága és megőrzése érdekében.
  8. De különösen fontos: felhívjuk figyelmét, hogy az adatvesztésért nem vállal az ITone Informatika Kft. felelőséget, és nem tartozik kértérítéssel, nem köteles semmilyen elmaradt bevételt vagy egyéb költséget megtéríteni.
  9. Abban az esetben, ha az Egyedi Szolgáltatási Szerződés szabályozza az adatmentést az ott meghatározott összegek az irányadók. Abban az esetben, ha pénzben nincs kifejezve, akkor a havi vagy éves számlafizetés esetén az utolsó számla befizetett összegének a kettőszöröse lehet a követelhető összeg. Az utolsó számla kettőszörös összegén felül SEMMILYEN más összeg nem kérhető!
 7. Viszonteladás
  1. Viszonteladni csak Viszonteladói tárhelyről lehet, minden más esetben tilos
  2. A Viszonteladó ügyfeleire is mindenben vonatkoznak az ITone Informatika Kft. Általános Szerződési Feltételei.
  3. Viszonteladó köteles az ügyfeleiről, kapcsolattókról és az általuk igénybe vett szolgáltatásokról részletes információkat tartalmazó nyilvántartást vezetni és ezen adatokat legalább 5 évig biztonságos helyen megőrizni.
  4. Viszonteladó nem nyújthat ingyenes tárhely szolgáltatást
  5. Viszonteladó nem nyújthat korlátlan méretű tárhely szolgáltatást
  6. A Viszonteladó teljes felelősséget vállal ügyfeleiért
  7. A Szolgáltató a Viszonteladó ügyfeleinek nem nyújt ügyfélszolgálatot
  8. A Szolgáltató a Viszonteladó ügyfelei felé semmiféle kötelezettséggel nem rendelkezik.
  9. Amennyiben a Viszonteladó ügyfele a Szolgáltatóval kapcsolatba lép vagy a Viszonteladó hosszútávon nem elérhető, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot végfelhasználó saját magához való áthelyezésére vagy zárolására, amíg  a helyzet nem tisztázódik.
  10. A Viszontleadó késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató jogosult a teljes Viszonteladói tárhely felfüggesztésére, törlésére.
  11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Viszonteladó ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások korlátozására vagy felfüggesztésére, amennyiben az sérti az Általános Szerződési Feltételeket vagy bármilyen gyanús, törvénybe ütköző tevékenységet tapasztal.
  12. A Viszonteladó teljes mértékig felel az ügyfelei által okozott anyagi és nem anyagi károk után.

 

  1. Díjszabás és fizetés
   1. A díjazás a szolgáltatás teljesítésével arányos, a közölt díjcsomagokat a Szolgáltató mindenkor az inflációs rátához igazíthatja.
   2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások díját a Szolgáltató az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben vagy az http://itone.hu vagy http://instantws.hu oldalon teszi elérhetővé.
   3. A Szolgáltató számlát bocsát ki az Ügyfél számára, amely tartalmazza az egyedi feltételekben meghatározott díjakat. A számlát az Ügyfél a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.
   4. A számlázás kezdete a rendszer üzembe helyezéséről szóló értesítés (e-mail) kiküldését követő munkanap, feltéve, hogy az Egyedi Szolgáltatási Szerződés nem határoz másképpen.
   5. A számlák kiküldése postai vagy elektronikus úton, a fizetési határidőt legalább 8 nappal megelőzően történik. A számlaküldés az egyedi szolgáltatási szerződésben az Ügyfél által választott rendszerességgel, de legalább havonta történik.
   6. Ha az Ügyfél által megadott címadatok megegyeznek a Szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy a Szolgáltató az e címre megküldött számlát annak kiküldését követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekinti.
   7. A domain, webtárhely, online marketing menedzsment, webocsmagok és egyéb szolgáltatások aktuális, tárgyidőszakra vonatkozó díjait a Szolgáltató a http://www.itone.hu és a http://instantws.hu  webhelyen vagy az  Egyedi Szolgáltatási Szerződésben rögzíti. A díjakat a Szolgáltató jogosult módosítani az Előfizetés megújításakor. Az új díjakat a Megrendelő nem köteles elfogadni, ebben az esetben a szolgáltatás az érvényes előfizetői időszak végén lejár és a Szolgáltató megszünteti.
   8. A Szolgáltató a szolgáltatást az Ügyfél előzetes vagy egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minőségi vagy más jellemzőit:
    1. Amennyiben az Ügyfélnek a díjtartozásról szóló felszólításban (számla vagy díjbekérő) megjelölt határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van és az Ügyfél a Szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott.
    2. Amennyiben az Ügyfél a díjtartozást kiegyenlíti (vagy a részletfizetést vállalja), illetve a díjtartozás kiegyenlítését követően a visszakapcsolási igényt a Szolgáltatónak jelzi, úgy a Szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását, minőségi vagy más jellemzőinek csökkentését haladéktalanul megszüntetni.

 

 • Havi szolgáltatási díjak

 

    1. Havi szolgáltatási díj minden megkezdett számlázási időszakra számított díj, amelyet az Ügyfél az igénybevett szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizet. Teljes havi díjnak számlázására jogosult a Szolgáltató abban az esetben is, ha a Szolgáltató az Ügyfél érdekkörében felmerülő okok miatt a szolgáltatás korlátozására kényszerül.
    2. A szerződés hóközi hatályba lépése esetén a havi szolgáltatási díj időarányos része fizetendő.
    3. A Szolgáltató határozott tartamú szerződés esetén díjkedvezményt adhat.
    4. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást az Ügyfél érdekkörében felmerülő ok miatt a határozott tartam alatt korlátozni, vagy felmondani kényszerül, úgy a Szolgáltató jogosult a díjkedvezményt törölni és az Ügyfél számára a kérdéses időszak kezdetétől a szüneteltetés kezdő napjáig, illetve a szerződés megszűnéséiga havi rendszerességgel fizetendő szolgáltatási díjak és kedvezmények arányos részét kedvezmények nélkül számlázni.

 

 • Egyszeri díjak

 

    1. A Szolgáltató a választott szolgáltatás díjazási feltételeinek megfelelően egyszeri díjat számíthat fel, amelyek az első esedékes számlában fizetendők.

 

 • Késedelmi kamat

 

   1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint gazdálkodó szervezetekre meghatározott mértékű késedelmi kamatot, illetve kárátalányt számítson fel a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedő időszakra abban az esetben, ha az Ügyfél a számlán feltüntetett fizetési határidőt elmulasztja.

 

 1. A szolgáltatás megfelelősége
  1. Az ügyfélszolgálat a nyitva tartás alatt érkezett e-mailben megkeresés esetén rögzíti a kérést illetve panaszt, megtesz minden tőle telhetőt, hogy a hiba elhárítása, vagy a kérdés megválaszolása 72 órán belül megtörténjen. Elektronikus levélben, Ügyfélkapun történt megkeresés esetén a 72 órás határidő a levél beérkezésétől számítandó a nap bármely órájában. Munkaidőn (hétköznap 9 -17 óra között ) kívül a Szolgáltató telefonos hibabejelentést nem, csak e-mailben és Ügyfélkapun történő bejelentéseket fogadja.
 2. Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat
  1. Amennyiben az Megrendelőnek a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a Megrendelőt megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi jogorvoslati jogosultság. A Szolgáltató székhelye szerinti az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság.
 3. Domain regisztrálás tudnivalói
  1. Domain lejárat előtt a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt a lejárat tényéről és időpontjáról és a megújítás lehetőségéről illetve díjáról. Ha a megrendelő 8 napon belül nem reagál és a megújítási díjat nem rendezi, a Szolgáltató semmiféle felelősséggel nem tartozik a domain további sorsát – akár elvesztését vagy máshoz kerülését – illetően.
  2. .hu tartomány domian regisztráció: a megrendelés beérkezése után 2 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)A regisztráció elinditása a visszajelzéstől számított 3 napon belül elindul. Abban az esetben, ha a domain regisztráció ellenértéke az indulástól számított 10. napon sem érkezik meg a Szolgáltató számlájára az igényt törlik! Sikeres regisztrációról Szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
  3. Szolgáltató nem köteles elindítani bármely domain regisztrációt a domain díjának megfizetéséig, melyről a Szolgáltató számlát vagy díjbekérőt küld.
  4. .hu tartomány domian átregisztráció: a megrendelés beérkezése után2 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)Az átregisztráció az ellenértékének a Szolgáltató számlájára beérkezése után 3 napon belül indul el. Sikeres regisztrációról Szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
  5. . .com, .net, .info, .org tartomány domian regisztráció és átregisztráció: a megrendelés beérkezése után 2 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)Az átregisztráció az ellenértékének a Szolgáltató számlájára beérkezése után 3 napon belül indul el. Sikeres regisztrációról Szolgáltató megrendelőt emailban értesíti.
  6. .eu tartomány domian regisztráció és átregisztráció: a megrendelés beérkezése után 2 munkanapon belül visszajelzést kell kapnia megrendelőnek e-mail formájában a megrendelésről. (ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az igény nem érkezett meg!)Az átregisztráció az ellenértékének a Szolgáltató számlájára beérkezése után 3 napon belül indul el. Sikeres regisztrációról Szolgáltató megrendelőt e-mailban értesíti.
  7. Megrendelőink figyelmét különösen felhívjuk az alábbi dolgokra:
   1. A megrendelés teljesítéséig több nap várakozás is előfordulhat, ezalatt az idő alatt más általi a megrendelt domain névre vonatkozó regisztráció esetén kártérítési felelőséggel Szolgáltató nem tartozik! Speciális szabályok lejáró kiszabaduló domain nevekre .hu és .eu tartományba:
    • Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a kiszabaduló domain neveket saját maga vagy más ügyfél nevére indoklás nélkül megvásárolja.
    • Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltató ezzel a jogával bármikor élhet.
    • Megrendelő csak abban az esetben küldjön megrendelést a kiszabaduló .hu és vagy .eu nevekre, ha ezt a pontot megértette és elfogadja.
    • Fontos!! Az 1 évre kifizett domain nevek lejárnak, 330 nap múlva törlésbe kerülnek. Törlésbetétel előtt kérhető a hosszabbítás, de díja előre fizetendő! Kérni e-mail ban lehet.

 

 1. ÁSZF változás
  1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha a szolgáltatás minőségi javítása érdekében , illetve üzleti okból ez szükséges. A Szolgáltató emellett jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha azt jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy egyébként a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

 

  1. Amennyiben az egyoldalú, a szerződés lényeges feltételeit érintő módosítás az Ügyfél számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Ügyfél az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a szerződést. Nem mondhatja fel az Ügyfél a szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és a Megrendelő felmondja a szerződést, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási időlejártáig jogosult felszámítani.

 

  1. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek módosítását megelőzően 15 nappal köteles a Megrendelőt értesíteni a szerződés feltételeinek lényeges, és a Megrendelőt hátrányosan érintő módosításokról, a hatálybalépést 15 nappal megelőzően a Megrendelő azon elérhetőségeinek egyikén, amelyek a szerződéssel kapcsolatban állnak a Szolgáltató rendelkezésére. A Szolgáltató nem köteles a jelen pontban foglalt értesítési határidőt az általános szerződési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amelyek nem lényeges, és a Megrendelőt hátrányosan érintő módosítások, vagy amikor az Általános Szerződési Feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely szolgáltatási díj csökken.

 

 1. Adatvédelmi állásfoglalás, titoktartási nyilatkozat
  1. A Felek járulékos kötelezettségeként, kötelesek a gazdasági érdekeinek védelmére, köteles továbbá a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, (a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné), valamint a Felekre, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni.
  2. Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, hogy az üzleti titkon túlmenően sem közöl illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkával vagy az együttműködéssel összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése bármely félre vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.
  3. A Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.
  4. A Felek titoktartási kötelezettsége a munkaviszony megszűnését követően is fennáll, erről szóló különmegállapodás nélkül is.
  5. Felek rögzítik, hogy a köztük létrejött szerződés megszűnését követően is kötelező az 5 éves elévülési idő idejére titoktartási kötelezettség betartása.

 

Kelt: Budapest, 2010. 05.20

utolsó módosítás: 2016.08.17

 

1. számú melléklet

Hoszting szolgáltatás használati feltételei

Az osztott hoszting környezetben a szerver erőforrásai közös erőforrásnak minősülnek, ami azt jelenti, hog noha rengeteg a rendelkezésre álló erőforrás, mindenki számára hasznos, hogy mindegyik fehlasználón egységesen és ugyanolyan mértékben vehesse igénybe a rendszer erőforrásait, egyes felhasználók ne használjunk túl sokat, így hátrányba hozva többi ügyfelünket.

 

Annak érdekében, hogy védjük ügyfeleink érdekeit, különböző korlátozásokat vezettünk be, melyek az extrém felhasználás megelőzését szolgálják.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot egyéni döntésekre is, hogy védje a többi felhasználó érdekeit.

 

Amennyiben Ön feltehetőleg az extrém kategóriába tartozik, írjon az info@itone.hu címre, hogy megfelelő megoldást nyújthassunk, akár VPS vagy dedikált szerver képében. Ezen korlátozások a felhasználók érdekeit védik azoktól, akik nagyon sok erőforrást használnának fel. Általában, ha korlátozni kell egy fiókot, az itt felsorolt szabályok közül 2 megsértése vagy 1 nagyfokú megsértése szükséges hozzá. Tapasztalatunk alapján az

 

Megrendelőink 99.5% sosem ütközik ezen korlátokba, így valószínüleg Ön sem.

 

Azt is fontos megjegyezni, hogy sok ilyen korlátot lehet “enyhe” korlátnak tekinteni. Amíg kirívóan nem fenyegeti a rendszer működését, az eset súlyosságától függően leállítás előtt 48 órával, 5 nappal, enyhébb esetben 10 nappal hamarabb értesítjük a Megrendelőt , hogy hárítsa el a probléma forrását, de súlyos és a szerver működését veszélyeztető esetben azonnali korlátozással is élhetünk.

 

Kéretlen / spam levelek

Kéretlen és tömeges levelek küldése (spam) szigorúan tilos.

Kéretlen levelek és tömeges levelek küldése veszélyezteti a szerverek és a hálózat helyes működését, ezért ezt a legszigorúbban szabályozzuk és az ilyen felhasználást az illetékes hatóságnak is jelentjük.

 

Azon ügyfeleinknek, akik ilyen célra használják a rendszert, előfizetésük azonnal megszűnik, tárhelyét töröljük.

 

Mentések

Cégünk mindent megtesz Megrendelői adatainak védelme érdekében, többszörös mentést készítünk szervereinkről és a lehetőségek szerint a lehető legjobban próbáljuk elkerülni az adatvesztést, de a Megrendelő nálunk tárolt adataira garanciát nem vállalunk. A Szolgáltató tárhelyeit tilos mentés/adattárolás célra használni, mentésből csak a cPanel segítségével készített, egy példány lehet egy adott tárhelyen.

 

Viszonteladás

Viszonteladni bármely nem viszonteladói tárhelyünkből nem megengedett.

 

Felnőtt tartalom

Semmilyen körülmények között nem engedélyezzük felnőtt (szex, porno) tartalom elhelyezését tárhelyeinken.

 

Chat alkalmazások

Minden interaktív chat webes alkalmazás szigorúan tilos a tárhelyeken és a hozzá kapcsolódó szervereken. Ez magában foglalja, de nem csak ezekre korlátozódó PHP, Perl, CGI, Python, Ruby, stb nyelven írt alkalmazások mellett az IRC vagy IRC botokat is. Egyik “valós idejű” chat alkalmazás (pl. LiveZilla) sem engedélyezett tárhelyeinken.

 

Webes alkalmazások

A Megrendelő köteles figyelni rá, hogy csak biztonságos kódokat és fájlokat helyezzen el az oldalon, ne hagyjon biztonsági rést, CMS és egyéb “kész” rendszer esetén használja a legújabb verziót.

 

Kéretlen fórum vagy hozzászólások elleni használjon CAPTCHA-t.

 

Általános rendelkezések

 • Search Engine Optimization (SEO) farmok vagy hasonló oldalak működtetése szigorúan tilos a szervereken és hálózaton. SEO farmok indokolatlanul nagy erőforrásokat használnak és korlátozzák többi felhasználónkat.
 • Banner szolgáltatások és linkcsere hálózatok működtetése nem megengedett.
 • Kép, fájl, dokumentum és adat tárolás és e-mail szolgáltatás értékesítése tilos.
 • Oldalon kívüli adattárolás nem megengedett.(oldalhoz nem kötődő tartalom)
 • Nyilvános proxy oldal nem megengedett.
 • Anonimizáló vagy egyéb proxy oldal nem megengedett.
 • Kötvény és egyéb befektetéssel kapcsolatos honlapok, lottó és egyéb szerencsejáték honlapok, online szerepjáték oldalak, gyűlöletet, népcsoportot sértő oldalak, hacker tevékenységgel kapcsolatos lapok vagy bármely illegális tevékenységet támogató honlapok, IP scanner vagy más hacker eszközöket tartalmazó oldalak, tömeges levélküldés vagy spam scripteket tartalmazó honlapok, warez vagy szoftver töréssel kapcsolatos honlapok üzemeltetése tilos.
 • Bit torrent alkalmazásot, trackerek valamint peer-to-peer és egyéb fájlmegosztás tilos
 • Játékszerverek üzemeltetése (pl. Counter-Strike, Half-Life, stb.) tilos
 • Web nyomkövetők és indexelő szolgáltatás nem megengedett

 

A fent említett tiltások és ajánlások minden csomagunkra vonatkoznak. Természetesen van mód ilyen jellegű üzemeltetésre is, ehhez keressen minket e-mailben az info@itone.hucímen.

 

Amennyiben bizonytalan, hogy Ön megsérti-e a szabályokat, kérje tanácsunkat az info@itone.hu címen

 

Erőforrás-használati feltételek

Folyamatok

Különböző folyamatok, függvények, programok, időzített futtatások (cron-job-ok) nem haladhatják meg az alábbi limiteket:

 • Több, mint 64 MB Ram használata.
 • Több, mint 15 mp CPU idő használata folyamatosan
 • Az egyszerre megnyitott fájlok nem haladhatják meg a 64-et.
 • Az egyszerre működő egyidejű folyamatok száma nem haladhatja meg az 5-öt.
 • Egy program nem futhat folyamatosan a háttérben vagy nem figyelhet folyamatosan egy adott portot. Amennyiben ilyen szolgáltatásra van szüksége, VPS vagy dedikált erőforrást ajánlunk, keresse ügyfélszolgálatunkat.

 

Adatbázis korlátozások

 • Minden felhasználónak 15 egyidejű MySQL kapcsolata lehet.
 • Minden adatbázis mérete maximum 2 GB lehet.
 • Adatbázis lekérdezések száma nem haladhatja meg a 3000 db / órát.
 • Adatbázis változások (insert / update / delete) nem haladhatja meg az 1000 lekérdezést óránként.
 • Adatbázisokhoz csak az ITone szerverein tárolt weboldalak férhetnek hozzá (localhost).
 • Távoli adatbázis-hozzáférés adminisztratív célokat szolgál.

 

Fájlok és könyvtárak

Az összes inode-ok száma a számla nem haladhatja meg a 75.000-et. Minden fájl (weboldal, kép, email, php fájl, könyvtár, stb) a tárhelyen egy (1) inode-ot jelent. Ez nem olyasmi, amit aktívan figyelünk és ez csak akkor válik kérdésessé, ha az ügyfél olyan problémákat okoz, mely másokat a szerveren hátrányosan érint Természetesen értesítjük a Megrendelő a koráltozások előtt.

 

Egy könyvtár nem tartalmazhat több mint 2500 fájlt és mappát. Ez magában foglalja alkönyvtárakat is.

 

Web

Egyidejű Apache kapcsolatok száma nem haladhatja meg az 50-et egy időben. Web folyamatok nem idíthatnak alfolyamatokat

 

E-mail és levelezési listák

 • Fájlok mérete nem haladhatja meg a 10 MB -ot e-mailben.
 • Az egyes folyamatok nem küldhetnek levelet több mint 25 címzettnek egyszerre.
 • A tagok maximális száma egy levelezési listán maximum 1500.
 • POP kapcsolatok száma legfeljebb óránként 60.
 • SMTP kapcsolatok (kimenő e-mail kapcsolat) 500 lehet óránként.
 • Levelezési lista több, mint 900 e-mailt csak csúcsidőn kívűl, szombaton és vasárnap, illetve hétköznaponként 23.00 és 05.00 között küldhet.
 • Nem megengedett üzleti ajánlatokat, spam-eket küldeni levelezési listaként TILOS, ez nálunk zéro-tolerancia elvét követi.

 

Időzített szolgáltatások – Cron Jobs

A cron job-ot minimum 15 percenként futtathatja.

 

Shell

Ne használja a Unix “find” parancsot rekurzívan több, mint 5 szint mélységig.

A fenti irányelvek be nem tartása esetén korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a szolgáltatást, de nekünk i érdekünk, hogy ezt csak a legvégső esetben, többszöri felszólítás után tegyük.

 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy eltávolítsuk a tárhelyet előzetes értesítés nélkül.Ha megszünteti előfizetését, megsérti az irányelveket, akkor elveszti a jogát a díj visszatérítésre . Már befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni.

Az itt felsorolt tételek csak példák, ezek változhatnak és ügyfeleink védelmében egyéni

elbírálásra is módunk van.